Особливості виховної роботи в педагогічних університетах в умовах сучасних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором розкрито особливості виховної роботи в педагогічних університетах в умовах сучасних викликів, що актуалізує проблему формування соціальної позиції майбутнього вчителя. Автором раскрыто особенности воспитательной работы в педагогических университетах в условиях современных вызовов, что актуализирует проблему формирования социальной позиции будущего учителя. The article depicts the specific features of educational work at pedagogical universities in the conditions of modern challenges, which actualizes the problem of formation of future teacher’s social position.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, педагогічний університет, виховна робота, соціальна позиція, освітнє середовище, студентське самоврядування, будущие учителя, педагогический университет, воспитательная работа, социальная позиция, образовательная среда, студентческое самоуправление, future teachers, pedagogical university, educational work, social position, educational environment, student government
Цитування
Троцко А. В. Особливості виховної роботи в педагогічних університетах в умовах сучасних викликів / А. В. Троцко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 26–29.