ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ БІЛКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «БІЛКИ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто загальну структуру та властивості білків, вплив хімічних чинників на структуру білків. Проаналізовано якісні та кількісні методи аналізу білків. Проведено кількісне визначення білків біуретовим методом у шкільних умовах. The qualification work considers the general structure and properties of proteins, the influence of chemical factors on the proteins’ structure. Qualitative and quantitative methods of protein analysis are analyzed. Quantitative determination of proteins with biuret method in school conditions was carried out.
Опис
Ключові слова
білки, кольорові реакції, денатурація, біуретовий метод, шкільна хімічна освіта, proteins, color reactions, denaturation, biuret method, school chemical education
Цитування
Устинова Д. С. Дослідження впливу хімічних чинників на структуру білків при вивченні теми «Білки» у шкільному курсі хімії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.06 Середня освіта (Хімія) / Д. С. Устинова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 43 с. : іл., табл. + дод.
Колекції