ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ–КВЕСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема використання веб-квестів у процесі вивчення курсу "Методика навчання математики". Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси інтернету. Критерії оцінювання веб-квесту: розуміння завдання, виконання завдання, результати роботи, творчий підхід. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда – 12 балів. Проведення веб-квестів дає можливість не лише привести в порядок власні знання, а й найголовніше засвоїти методику їх організації та проведення з метою використання в майбутній педагогічній роботі. В статье освещена тема использования веб-квестов в процессе изучения курса "Методика обучения математике". Веб-квест - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. Критерии оценки веб-квеста: понимание задачи, выполнение задания, результаты работы, творческий подход. Максимальное количество баллов, которое может получить команда - 12 баллов. Проведение веб-квестов позволяет не только привести в порядок собственные знания, но и самое главное усвоить методику их организации и проведения с целью использования в будущей педагогической работе.
Опис
Ключові слова
веб-квест, методика навчання математики, студентські роботи, веб-квест, методика обучения математике, студенческие работы, web quest, method of teaching mathematics, student work
Цитування
Бернович М. Ю. Використання веб-квестів у процесі вивчення курсу "Методика навчання математики" / М. Ю. Бернович, Н. І. Стяглик // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 29–31.