Основи 3D-моделювання в шкільному курсі інформатики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто комп‘ютерну графіку, яка відіграє суттєву роль як в науці, так і в повсякденному житті людини. Наука відкриває нові види та способи створення комп‘ютерного зображення, які вражають складністю, красою та різноманітністю кольорів. Саме тому, комп‘ютерна графіка виступає необхідним інструментом в таких галузях як кіно, реклама, мистецтво, архітектура, моделювання прототипів, імітація динамічних явищ, створення комп‘ютерних ігор та навчальних програм, сприяючи затребуваності фахівців в цій галузі та появі нових професій. The article considers computer graphics, which plays a significant role both in science and in everyday human life. Science opens new types and ways of creating computer images that are striking in complexity, beauty and variety of colors. That is why computer graphics is a necessary tool in such fields as cinema, advertising, art, architecture, prototype modeling, simulation of dynamic phenomena, creation of computer games and training programs, contributing to the demand for specialists in this field and the emergence of new professions.
Опис
Ключові слова
3D-моделювання, викладання інформатики, комп‘ютерна графіка, 3D modeling, teaching computer science, computer graphics
Цитування
Ковальова В. Основи 3D-моделювання в шкільному курсі інформатики / В. Ковальова, Г. Черенкова, Л. Остапенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 124–126.