ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РОЗПИС В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено традиційний український розпис в сучасній культурі. Український традиційний розпис – це малюнок, яким оздоблювали стіни будівель, меблі, посуд та елементи побуту. Він є одним з найцікавіших та найгарніших виді народного мистецтва в Україні. Зазначено, що український розпис дуже різноманітний. Разом з новим століттям повертаються народні традиції. Розвиток народного розпису України є сьогодні значимим в плані культурного потенцалу. Про еволюцію традиційного розпису розповідають сучасні виставки народних майстрів, які не тільки продовжують традиції, а й вдосконалюють його новими ідеями, мотивами, тематикою та яскравою палітрою. Тому збереження народного українського розпису як основи етнокультури – головне завдання сучасних українців. The publication examines traditional Ukrainian painting in modern culture. Ukrainian traditional painting is a drawing used to decorate the walls of buildings, furniture, dishes and household items. It is one of the most interesting and beautiful forms of folk art in Ukraine. It is noted that Ukrainian painting is very diverse. Along with the new century, folk traditions are returning. The development of folk painting of Ukraine is today significant in terms of cultural potential. The evolution of traditional painting is told by modern exhibitions of folk masters who not only continue traditions, but also improve it with new ideas, motifs, themes and a bright palette. Therefore, preservation of folk Ukrainian painting as the basis of ethnoculture is the main task of modern times Ukrainians.
Опис
Ключові слова
український розпис, малюнок, народне мистецтво, етнокультура, магістерські роботи, Ukrainian painting, drawing, folk art, ethnoculture, master's theses
Цитування
Кожуріна К. В. Традиційний український розпис в сучасній культурі / К. В. Кожуріна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 446–449.