Значення "Контракту століття" 1994 року для політики західних держав у Каспійському регіоні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Економічний вплив західних компаній у Каспійському регіоні розпочався відразу після розпаду СРСР. Головну цінність у регіоні представляє каспійська нафта, значні запаси якої зосереджені в Азербайджані. На Заході розглядали Каспійський регіон як альтернативу країнам Перської затоки та російської нафти. Підготовка до підписання великомасштабного контракту з консорціумом західних компаній йшла повним ходом. На Заході сприйняли підписання «контракту століття» позитивно: тепер західні компанії отримували прямий доступ до величезних нафтових ресурсів Каспію. Экономическое влияние западных компаний в Каспийском регионе началось сразу после распада СССР. Главную ценность в регионе представляет каспийская нефть, значительные запасы которой сосредоточены в Азербайджане. На Западе рассматривали Каспийский регион как альтернативу странам Персидского залива и российской нефти. Подготовка к подписанию крупномасштабного договора с консорциумом западных компаний шла полным ходом. На Западе восприняли подписание «контракта столетия» положительно: теперь западные компании получали прямой доступ к огромным нефтяным ресурсам Каспия. The economic influence of Western companies in the Caspian region began immediately after the collapse of the USSR. The main value in the region is Caspian oil, which has significant reserves in Azerbaijan. In the West, the Caspian region was seen as an alternative to the Persian Gulf and Russian oil. Preparations for the signing of a large-scale contract with a consortium of Western companies were in full swing. The West has welcomed the signing of the "contract of the century": Western companies now have direct access to the Caspian's vast oil resources. Экономическое влияние западных компаний в Каспийском регионе началось сразу после распада СССР. Главную ценность в регионе представляет каспийская нефть, значительные запасы которой сосредоточены в Азербайджане. На Западе рассматривали Каспийский регион как альтернативу странам Персидского залива и российской нефти. Подготовка к подписанию крупномасштабного договора с консорциумом западных компаний шла полным ходом. На Западе восприняли подписание «контракта столетия» положительно: теперь западные компании получали прямой доступ к огромным нефтяным ресурсам Каспия.
Опис
Ключові слова
Каспійський регіон, США, Туреччина, міжнародна політика, міжнародні відносини, Туркменістан, Азербайджан, "Контракт століття", студентські роботи, Каспийский регион, Турция, международная политика, международные отношения, Туркменистан, Азербайджан, студенческие работы, "Контракт века", Caspian region, USA, Turkey, international politics, international relations, Turkmenistan, Azerbaijan, "Contract of the Century", student work
Цитування
Матей Ю. Ф. Значення «Контракту століття» 1994 року для політики західних держав у Каспійському регіоні / Ю. Ф. Матей // Світовий розвиток науки та техніки : зб. тез доп. LVІ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., Запоріжжя, 7 груд. 2020 р. – Запоріжжя, – 2020. – Ч.2. – С. 27–31.