Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності

dc.contributor.authorГарна, Г. В.
dc.date.accessioned2022-02-20T19:22:20Z
dc.date.available2022-02-20T19:22:20Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractНа основі аналізу наукової літератури було розкрито поняття ігрових технологій, їх сутність та значення у навчальному процесі початкової школи, а також визначено сутність поняття підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Теоретично обґрунтовано процес формування готовності учителів початкових класів до застосування ігрових технологій та визначено особливості даної підготовки. Проаналізовано спрямованість навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності. В результаті аналізу, порівняння та узагальнення педагогічного досвіду було сформулювано низку рекомендацій щодо процесу вдосконалення готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності. Based on the analysis of the scientific literature, the concept of game technologies, their essence and significance in the educational process of primary school was revealed, as well as the essence of the concept of training future primary school teachers was determined. The process of forming the readiness of primary school teachers to use game technologies is theoretically substantiated and the peculiarities of this training are determined. The orientation of educational disciplines of the cycle of professional training on formation of readiness of future teachers of initial classes to application of game technologies in professional activity is analyzed. As a result of analysis, comparison and generalization of pedagogical experience, a number of recommendations were formulated on the process of improving the readiness of future primary school teachers to use game technologies in professional activities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГарна Г. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Г. В. Гарна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти – Харків, 2022. – 85 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7000
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчителі початкової школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectігрові технології навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання через груuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary school teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectgame learning technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning through playuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior studentsuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування ігрових технологій у професійній діяльностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of readiness of future primary school teachers to apply game technologies in professional activityuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції