ЗАЇКАННЯ ДІТЕЙ ЯК АКТУЛЬНА ЛОГОПЕДИЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто заїкання дітей. Способи надання корекційної логопедичної допомоги дітям із цим мовленнєвим недоліком повинні бути багатоаспектними й різноманітними. Підкреслено, що корекційну роботу із дітьми із заїканням важливо починати своєчасно й бажано ще до початку навчання в школі, що в подальшому забезпечить нормальні умови спілкування і успішне навчання. The publication deals with children's stuttering. Methods of providing corrective speech therapy to children with this speech disorder should be multidimensional and diverse. It is emphasised that it is important to start correctional work with children with stuttering in a timely manner and preferably before they start school, which will ensure normal communication conditions and successful learning in the future.
Опис
Ключові слова
заїкання, порушення мовлення, логопедія, корекційна робота, stuttering, speech disorders, speech therapy, correctional work
Цитування
Стуцаренко С. О. Заїкання дітей як актульна логопедична проблема / С. О. Стуцаренко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 566–570.