Українське вільне козацтво

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється становлення Вільного Козацтва в Україні. У роки революції 1917 – 1921 рр. українське населення зорганізувалося у загони Вільного Козацтва, згадавши свій минулий досвід самозахисту: спершу для охорони правопорядку на місцях, а пізніше – і для захисту національних інтересів. Але підпорядкування його органам влади Української Центральної Ради призвело до ліквідації цього руху. The article highlights the formation of the Free Cossacks in Ukraine. During the years of the revolution of 1917-1921, the Ukrainian population organized itself into the units of the Free Cossacks, remembering their past experience of self-defense: first to protect law and order on the ground, and later to protect national interests. But its subordination to the authorities of the Ukrainian Central Rada led to the liquidation of this movement.
Опис
Ключові слова
історія козацтва ХХ ст., Вільне козацтво, воєнізовані загони, history of Cossacks of the 20th century, Free Cossacks, paramilitary units
Цитування
Дьякова О. В. Українське вільне козацтво / О. В. Дьякова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 86–91.