Роль прийому порівняння в навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається сутність прийому порівняння як складової логічного мислення та його роль у навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі на математичні відношення. В статье раскрывается сущность приема сравнения как составной логического мышления, его роль в обучении математике младших школьников решать простые сюжетные задачи на математические отношения. The article reveals the essence of the acceptance of comparison as a composite logical thinking, its role in teaching of solve simple plot tasks of mathematical relations in primary school.
Опис
Ключові слова
логічне мислення, прийоми порівняння, прості сюжетні задачі, математичні відношення, молодші школярі, логическое мышление, приёмы сравнения, простые сюжетные задачи, математические отношения, младшие школьники, logical thinking, comparisons, simple plot tasks, mathematical relations, primary school students
Цитування
Гуд І. І. Роль прийому порівняння в навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі / І. І. Гуд // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 202–206.