Адаптації і модифікації освітнього процесу для молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми організації інклюзивного навчання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено формування рівня навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями з врахуванням адаптації та модифікації освітнього процесу. In the qualification work the theoretical analysis and generalization of the results of the research of the problem of the organization of inclusive education of junior schoolchildren with intellectual disabilities is carried out. Features of children of primary school age with intellectual disabilities are considered. The formation of the level of educational activity of children of primary school age with intellectual disabilities, taking into account the adaptations and modifications of the educational process, has been scientifically substantiated and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку, інтелектуальні порушення, інклюзивне навчання, модифікація, адаптація, навчальна діяльність, компоненти навчальної діяльності, children of primary school age, intellectual disabilities, inclusive education, modification, adaptation, educational activity, components of educational activity
Цитування
Чемова М. Є. Адаптації і модифікації освітнього процесу для молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / М. Є. Чемова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 99 с. : іл. + дод.
Колекції