Теорія та практика використання етнопедагогічних засобів у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ФОП Мезіна
Анотація
У навчально-методичному посібнику охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до використання етнопедагогічних засобів у профілактиці дезадаптації учнів. Наведено техніки виготовлення етнокультурних засобів та методики їх використання у профілактичній роботі з учнями у різних соціальних інституціях. Для викладачів соціальних дисциплін, студентів – майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників, а також фахівців, що працюють у сфері соціальної роботи з профілактики дезадаптації учнів. The study guide describes the theoretical and practical aspects of the aspects of professional training of future social workers in the use of ethno-pedagogical ethno-pedagogical means in the prevention of student maladjustment. The techniques of of making ethno-cultural means and methods of their use in preventive in preventive work with students in various social institutions. For teachers of social disciplines, students – future social pedagogues and and social workers, as well as professionals working in the field of social work on prevention of student maladjustment.
Опис
Ключові слова
етнопедагока, професійна підготовка, майбутні фахівці, соціальна сфера, профілактика дезадаптації учнів, навчально-методичний посібник, ethnopedagogy, professional training, future specialists, social sphere, prevention of students' maladjustment, teaching aid
Цитування
Костіна В. В. Теорія та практика використання етнопедагогічних засобів у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів : навч.-метод. посіб. / В. В. Костіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Мезіна, 2018. – 111 с. : іл., портр.