Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Медиа-клас
Анотація
Здійснюється огляд роботи конференції «Демократія. Альтруїзм. Освіта», що відбулась в рамках циклу щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій «Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури» для науковців та студентів-педагогів у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди 1-3 грудня 2016 р. Осуществляется обзор работы конференции «Демократия. Альтруизм. Образование », которая состоялась в рамках цикла ежегодных всеукраинских научно-практических конференций« Под знаком Григория Сковороды. Звездный час украинской культуры »для ученых и студентов-педагогов в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды 1-3 декабря 2016. An overview of the conference Democracy. Altruism. Education ”, which was held within the framework of the annual all-Ukrainian scientific and practical conferences“ Under the sign of Grigory Skovoroda. Star hour of Ukrainian culture ”for scientists and student-teachers at Kharkiv National Pedagogical University named after I. S. Skovoroda December 1-3, 2016.
Опис
Ключові слова
Григорій Сковорода, демократія, альтруїзм, освіта, Григорій Сковорода, демократія, альтруїзм, освіта, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Григорий Сковорода, демократия, альтруизм, образование, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, Gregory Skovoroda, democracy, altruism, KhNPU G. S. Skovorodа
Цитування
Корж Г. Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури / Г. Корж // Філософія освіти = Philosophy of Education : наук. часоп. / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Укр. акад. політич. наук. – Київ : Медиа-клас, 2017. - № 2 (21). – С. 211-218.