Полігранна філологія професора Т. А. Космеди (хроніка ювілейних подій)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена 65-річчю Т. А. Космеди. Професор Тетяна Космеда тримає на пульсі розвиток сучасної лінгвістики, з археологічною пильністю відшукує перли класичного мовознавства, вражаючи сучасників здатністю побачити непобачене, пояснити непояснене, поєднати все логічними діахронними ниточками й народити нове, непізнане й не описане досі. Усе це формує полігранну наукову індивідуальність професора Тетяни Анатоліївни Космеди, висвітлює її особистісні риси, невпинно рухає наукову думку, залишаючи яскравий слід у науці. The article is dedicated to the 65th anniversary of T. A. Kosmeda. Professor Tetiana Kosmeda keeps abreast of the development of modern linguistics, with archaeological vigilance she searches for the pearls of classical linguistics, impressing her contemporaries with her ability to see the unseen, to explain the unexplained, to connect everything with logical diachronic threads and to give birth to something new, unknown and undescribed. All this forms the polyhedral scientific personality of Professor Tetiana Anatoliivna All of this shapes the polyhedral scientific personality of Professor Tetiana Anatoliivna Kosmeda, highlights her personal traits, and tirelessly drives scientific thought, leaving a bright mark on science.
Опис
Ключові слова
мовознавство, філологія, історія лінгвістики, Космеда Т. А., linguistics, philology, history of linguistics, T. A. Kosmeda
Цитування
Осіпова Т. Ф. Полігранна філологія професора Т. А. Космеди (хроніка ювілейних подій) / Т. Ф. Осіпова // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2022. - Вип. 57. - С. 106-110.