Значення анаграми в романі Дена Брауна «Код да Вінчі»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто текст та аналіз анаграм у тексті, а саме ряд невизначених елементів, які представляють собою різновид загадки, доводить, що цей лексичний та стилістичний прийом широко використовується для конструювання змісту роману, додаючи загадковості та експресивності. В статье рассмотрен текст и анализ анаграмм в тексте, а именно ряд неопределенных элементов, представляющих собой разновидность загадки, доказывает, что этот лексический и стилистический прием широко используется для конструирования содержания романа, добавляя загадочности и экспрессивности. The article considers the text and analysis of anagrams in the text, namely a number of indefinite elements that represent a kind of riddle, proves that this lexical and stylistic technique is widely used to construct the content of the novel, adding mystery and expressiveness.
Опис
Ключові слова
анаграми, роман, студентські роботи, анаграммы, студенческие работы, anagrams, novel, student works
Цитування
Лук’янченко А. Значення анаграми в романі Дена Брауна «Код да Вінчі» / А. Лук’янченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 52–54.