Ситуация постчеловека: опыт диагностики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В данной статье автором рассмотрено пост-состояние общества и человека, которое обусловлено завершением характерных для эпохи модерна ряда парадигмальных идей и ценностей аналогично «падению кумиров» в начале ХХ века. У цій статті автором розглянуто пост-стан суспільства та людини, яке зумовлене завершенням характерних для епохи модерну низки парадигмальних ідей та цінностей аналогічно до «падіння кумирів» на початку ХХ століття. In this article the author considers the post-state of society and man, which is conditioned by The author considers the post-state of society and man, which is caused by the end of a number of paradigmatic ideas and values characteristic of the modern era, similar to the "fall of idols" at the beginning of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
человек, дифференциация сознания, общество, диджитализация, людина, диференціація свідомості, суспільство, діджиталізація, human, differentiation of consciousness, society, digitalisation
Цитування
Роговский А. М. Ситуация постчеловека: опыт диагностики / А. М. Роговский // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 44–46.