Застосування трикутника Паскаля при розв’язанні комбінаторних задач

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто трикутник Паскаля, який є важливим об‘єктом теорії ймовірностей у шкільному курсі математики, адже активно використовується при розв‘язанні комбінаторних задач. The article considers Pascal's triangle, which is an important object of probability theory in the school mathematics course, because it is actively used in solving combinatorial problems.
Опис
Ключові слова
трикутник Паскаля, розв’язання комбінаторних задач, Pascal's triangle, solving combinatorial problems
Цитування
Рой О. Застосування трикутника Паскаля при розв’язанні комбінаторних задач / О. Рой, С. Галяс, І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 217–219.