Сленгові одиниці на позначення представників чоловічої статі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розглядає англомовні сленгові одиниці на позначення представників чоловічої статі в таксономічному аспекті. Аналіз ґендерно-маркованих одиниць на позначення представників чоловічої статі дозволив виявити 5 тематичних груп номінацій. The article considers English slang units to denote males in the taxonomic aspect. The analysis of gender-marked slang units to denote males allowed to distinguish 5 thematic groups.
Опис
Ключові слова
сленг, сленгові номінації, ґендер, slang, slang nominations, gender
Цитування
Роменко І. Сленгові одиниці на позначення представників чоловічої статі / І. Роменко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 245–248.