СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто комунікативний розвиток дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. До сучасних підходів розвитку мовлення дітей із ЗНМ можливо віднести всі, які пов’язані з художньо-образною діяльністю: співи, музикування, театралізацію, творчі роботи, спрямовані на розвиток тонкої моторики руки (ліплення, плетіння, витинання, аплікації з природних матеріалів). Заохочення дітей до таких видів діяльності розвиває і їхню мовленнєву сферу. Творча робота активізує потребу у спілкуванні, обміні думками, переповіданні пережитих емоцій. The publication deals with the communicative development of preschool children with generalised underdevelopment of speech. Modern approaches to the development of speech of children with generalised underdevelopment include all those related to artistic and imaginative activities: singing, music theatre, creative work aimed at developing fine motor skills (modelling, weaving, cutting, appliqués from natural materials). Encouraging children to engage in such activities also develops their speech. Creative work activates the need for communication, exchange of ideas, and recounting of emotions.
Опис
Ключові слова
комунікативний розвиток, порушення мовлення, розвиток мовлення, художньо-образна діяльність, діти дошкільного віку, communication development, speech disorders, speech development, artistic and imaginative activity, preschool children
Цитування
Спаських І. Є. Сучасні підходи до комунікативного розвитку дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення / І. Є. Спаських // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 554–556.