Особливості схильності до ризику у студентів з різним рівнем психосоматичної компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему особливостей схильності до ризику у студентів з різним рівнем психосоматичної компетентності. В статье затронута тема особенностей склонности к риску у студентов с различным уровнем психосоматической компетентности. The article touches upon the theme of the peculiarities of the propensity to take risks in students with different levels of psychosomatic competence.
Опис
Ключові слова
ризик, психосоматична компетентність, студенти, магістерські роботи, риск, психосоматическая компетентность, студенты, магистерские работы, risk, psychosomatic competence, students, master's theses
Цитування
Яковенко Н. О. Особливості схильності до ризику у студентів з різним рівнем психосоматичної компетентності / Н. О. Яковенко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (кат. психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – С. 290.