Сучасний британський дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дослідження ресторанного дискурсу що дає можливість зазирнути у ці зміни та простежити їх вплив на комунікативну діяльність людини. Ресторанний дискурс посідає місце в системі сучасної дискурсології як складової частини лінгвістичних розвідок. Сучасний ресторанний дискурс є дзеркалом культурних та соціальних змін в суспільстві. В статье рассмотрены исследования ресторанного дискурса что дает возможность заглянуть в эти изменения и проследить их влияние на коммуникативную деятельность человека. Ресторанный дискурс занимает место в системе современного дискурсологии как составной части лингвистических исследований. Современный ресторанный дискурс является зеркалом культурных и социальных изменений в обществе.The article deals with the research on restaurant discourse, which gives a glimpse into these changes and traces their impact on human communicative activities. Restaurant discourse has a place in the system of modern discursology as a part of linguistic research. Contemporary restaurant discourse is a mirror of cultural and social changes in society.
Опис
Ключові слова
лінгвістичні дослідження, ресторанний дискурс, магістерські роботи, лингвистические исследования, ресторанный дискурс, магистерские работы, linguistic research, restaurant discourse, master's work
Цитування
Ділменер Ю. Сучасний британський дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження / Ю. Ділменер // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 24–25.