ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті йдеться про шляхи формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів, як важливого не лише професійного показника, а й чинника розбудови громадянського суспільства. Доведено, що існує низка суперечностей щодо запровадження інклюзивного навчання в практику нової української школи, які потребують нагального вирішення. The article discusses the ways of forming inclusive competence of future teachers as an important not only professional indicator, but also a factor in the development of civil society. It is proved that there are a number of contradictions regarding the introduction of inclusive education in the practice of the new Ukrainian school, which need to be urgently resolved.
Опис
Ключові слова
інклюзія, компетентність, школа, учні, суспільство, гуманізація, inclusion, competence, school, students, society, humanization
Цитування
Ткаченко Л. П. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів як основи духовного розвитку суспільства / Л. П. Ткаченко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 180–182.