ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ ТОТАЛІТАРИЗМ

dc.contributor.authorШпак, Ю.
dc.contributor.authorБулатова, Я.
dc.date.accessioned2023-09-05T10:45:08Z
dc.date.available2023-09-05T10:45:08Z
dc.date.issued2023-04-20
dc.description.abstractУ публікації досліджено концепт тоталітаризм. Тоталітарний режим або тоталітаризм – це концепція управління державою, яка характеризується тотальним контролем за всіма процесами, що відбуваються в країні. Повноцінне визначення поняття тоталітарного режиму було остаточно сформовано в політичній теорії після Другої світової війни. Зазначено, що культурний концепт – це сукупність усіх смислів і понять, які виникають під час озвучення й осмислення певної мовної одиниці у свідомості людини, а також системою уявлень, образів та асоціацій, що виникають унаслідок свідомого чи несвідомого сприйняття й асоціювання. Концепт як лінгвістичне явище проявляється у вигляді сутності, що репрезентує асоціативне поле імені, хоча й не прирівнюється до нього. У ході розвідки було встановлено, які лексеми омовлюють концепт тоталітаризм, зокрема визначено ключові слова-репрезентантами та їх субконцепти. The publication explores the concept of totalitarianism. A totalitarian regime or totalitarianism is a concept of state management characterized by total control over all processes taking place in the country. A full-fledged definition of the concept of a totalitarian regime was finally formed in political theory after the Second World War. It is noted that the cultural concept is a set of all meanings and concepts that arise during the pronunciation and comprehension of a certain language unit in the human mind, as well as the system of ideas, images and associations that arise as a result of conscious or unconscious perception and association. The concept of how the linguistic phenomenon manifests itself in the form of an entity that represents the associative field of the name, although it is not equated to it. In the course of the investigation, it was established which lexemes describe the concept of totalitarianism, in particular, key words-representatives and their sub-concepts were determined.
dc.identifier.citationШпак Ю. Загальна характеристика структури концепту тоталітаризм / Ю. Шпак, Я. Булатова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 60–63.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12370
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectконцепт
dc.subjectтоталітаризм
dc.subjectлексеми
dc.subjectлінгвокультурологія
dc.subjectconcept
dc.subjecttotalitarianism
dc.subjectlexemes
dc.subjectlinguistic and cultural studies
dc.titleЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ ТОТАЛІТАРИЗМ
dc.title.alternativeGENERAL CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURE OF THE CONCEPT TOTALITARISM
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шпак Ю., Булатова Я. Загальна характеристика структури концепту “тоталітаризм”.pdf
Розмір:
2.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: