СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання громадянина, формування працелюбної та творчої особистості. Особливо інтенсивно становлення особистості відбувається в підлітковому віці. Виховувати у підлітків необхідно почуття власної гідності, повагу до прав і свобод, здатність до самовдосконалення, активну участь в соціальному житті країни. В статье рассмотрено воспитание гражданина, формирование трудолюбивой и творческой личности. Особенно интенсивно становления личности происходит в подростковом возрасте. Воспитывать у подростков необходимо чувство собственного достоинства, уважение к правам и свободам, способность к самосовершенствованию, активное участие в социальной жизни страны. The article examines the education of citizenship and the formation of an industrious and creative personality. The formation of personality takes place especially intensively in adolescence. It is necessary to nurture in adolescents a sense of dignity, respect for rights and freedoms, the ability to self-improvement, active participation in the social life of the country.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, підлітки, загальна середня освіта, студентські роботи, социальное воспитание, подростки, общее среднее образование, студенческие работы, social education, teenagers, secondary education, student work
Цитування
Артюшенко В. В. Соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами у закладах загальної середньої освіти / В. В. Артюшенко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42.