ПРОФЕСІЙНИЙ СТАТУС УЧИТЕЛЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано поняття «професійний статус учителя» та визначення його складових. Професійний статус учителя визначається його кваліфікацією, досвідом та ефективністю у сприянні навчанню учнів. Схарактеризовано складові професійного статусу, такі як: кваліфікація, досвід, ефективність організації навчання, професійний розвиток, повага, соціальних захист, фінансування. Зазначено, що підвищення професійного статусу вчителів має важливе значення для забезпечення якісної освіти для всіх учнів, а також для сприяння добробуту та розвитку суспільства в цілому. Це вимагає колективних зусиль політиків, адміністраторів, учителів і громадськості для створення культури поваги та підтримки професії учителя. The article analyses the concept of "professional status of a teacher" and defines its components. The professional status of a teacher is determined by his or her qualifications, experience and effectiveness in promoting student learning. The components of professional status, such as: qualifications, experience, effectiveness of the organisation of training, professional development, respect, social protection, and financing. It is noted that raising the professional status of teachers is important for ensuring quality education for all students, as well as for promoting the welfare and development of society as a whole. This requires the collective efforts of politicians, administrators, teachers and the public to create a culture of respect and support for the teaching profession.
Опис
Ключові слова
професійний статус учителя, професійна компетентність, якість освіти, professional status of teachers, professional competence, quality of education
Цитування
Романов О. В. Професійний статус вчителя та його складові / О. В. Романов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 941–944.