Особливості інтелектуальних порушень у дітей з ДЦП молодшого шкільного віку

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Харківський націо нальний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2022. У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей порушень пізнавальних поцесів у дітей з ДЦП молодшого шкільного віку. Визначен і особливості розвитку порушень окремих ви дів пізнавальних процесів у дітей з різними формами ДЦП Розроблено практичні рекомендації щодо поєднання методів фізичної та педагогічної реабілітації. Qualification work for obtaining the degree of higher education "master" in specialty 016 "Special education". H.S. Skovorod a Kharkiv National Pedagogical University Kharkiv, 2022. Pequliarities of the cognitive processes disorders of the young school chldren with cerebral palsy theoretical analysis was carried out in the qualification work. Specific features of some cognitive processes disiorders development in different forms of cerebral palsy was estimated. Practical recommendation concerning physical and cognitive rehabilitation methods compatible use was carried out.
Опис
Ключові слова
пізнавальні процеси, ДЦП, реабілітація, cognitive processes, cerebral palsy, rehabilitation
Цитування
Бендюк О. О. Особливості інтелектуальних порушень у дітей з ДЦП молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. О. Бендюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 37 с.
Колекції