Педагогічна підготовка в Харківській духовній семінарії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська духовна семінарія імені св. ап. і єван. Іоанна Богослова
Анотація
У статті автором аналізуються основні навчальні дисципліни, які забезпечували педагогічну підготовку учнів Харківської духовної семінарії в ІІ половині ХІХ на початку ХХ ст. Висвітені форми організації означеної підготовки, її кадрове та навчально-методичне забезпечення. Окремо звернена увага на педагогічну практику. В статье автором анализируются основные учебные дисциплины, которые обеспечивали педагогическую подготовку учащихся Харьковской духовной семинарии во ІІ половине ХІХ – в начале ХХ ст. Освещены формы организации данной подготовки, ее кадровое и учебно-методическое обеспечение. Отдельно обращено внимание на педагогическую практику. In this article the author analyzes the main educational disciplines that provided pedagogical training of students of the Kharkov theological seminary in the second half of XIX – early XX centuries. Highlighted forms of the organization of this training, its staff and educational-methodical support. Separate attention is paid to pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
педагогічна підготовка, Харківська духовна семінарія, семінарист, педагогическая подготовка, Харьковская духовная семинария, семинарист, pedagogical training, Kharkiv Theological Seminary, seminarian
Цитування
Твердохліб Т. С. Педагогічна підготовка в Харківській духовній семінарії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Т. С. Твердохліб // Православ’я в Україні: виклики часу і історичні традиції : до 100-річчя від дня народж. Високопреосвященнішого митрополита Харків. і Богодухів. Никодима (Руснака) (1921–2011 рр.) : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 13 квіт. 2021 р. – Харків : ХДС, 2021. – С. 121–126.