ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ В СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто Національну програму профілактики наркоманії на 2018-2023 роки, яка містить заходи з профілактики наркозалежності серед різних груп населення, зокрема серед підлітків. До її реалізації залучені науковці, педагоги, медичні фахівці та представники громадських організацій. Наведено методики, що розроблено та впроваджено у рамках програми. Визначено найбільш поширені заходи, які проводяться для запобігання наркозалежності в роботі з підлітками. Зазначено, що проблема профілактики наркоманії серед підлітків є складною та багатогранною. Вирішення її потребує комплексного підходу та співпраці всіх зацікавлених сторін. The publication examines the National Drug Prevention Programme for 2018-2023, which contains measures to prevent drug addiction among various population groups, including adolescents. Scientists, educators, and medical specialists and representatives of public organisations. The methods developed and implemented within the framework of the programme are presented. The most common activities carried out to prevent drug addiction in work with adolescents are identified. It is noted that the problem of drug addiction prevention among adolescents is complex and multifaceted. Its solution requires an integrated approach and cooperation of all stakeholders.
Опис
Ключові слова
профілактика, наркоманія, підлітки, наркозалежність, соціальне виховання, prevention, drug addiction, adolescents, drug dependence, social education
Цитування
Бабенко А. В. Профілактика наркоманії в соціальному вихованні підлітків / А. В. Бабенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 106–108.