ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У НАВЧАННІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вивчення турецької мови. Турецька мова є однією з найбільш поширених мов у світі, тому вивчення її має велике значення для міжнародних відносин та бізнесу. Використання ігрових елементів у навчанні турецької мови в середній школі є ефективним методом навчання. І в цьому процесі дуже важливою є роль саме вчителя. Вчителю потрібно виявляти творчий підхід та знати, як правильно використовувати ігри в контексті навчання мови. The publication investigates the study of the Turkish language. Turkish is one of the most widely spoken languages in the world, so learning it is of great importance for international relations and business. The use of game elements in teaching Turkish in secondary school is an effective teaching method. And the role of the teacher is very important in this process. Teachers need to be creative and know how to use games in the context of language learning.
Опис
Ключові слова
турецька мова, вивчення турецької мови, використання ігрових елементів, Turkish language, learning Turkish, using game elements
Цитування
Брижан А. Д. Використання ігрових елементів у навчання турецької мови в середній школі / А. Д. Брижан // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 117–119.