Омовлення позитивних намірів у политичному дискурсі (категорія модальності)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується, як у тексті промов Б. Обами, зокрема й інаугураційній, вербалізовано позитивні наміри, насамперед шляхом вживання різних засобів вираження модальності. З цією метою було зроблено огляд наукових розвідок у споріднених гуманітарних науках про політичний дискурс і позитивні наміри в комунікації. The article analyzes how positive intentions are verbalized in the text of B. Obama’s speeches, in particular in the inaugural speech, primarily through the use of different means of expressing modality. For this purpose, a review of scientific research in related humanities about political discourse and positive intentions in communication was made.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, інаугураційна промова, модальність, позитивні наміри, Обама Б., political discourse, inaugural speech, modality, positive intentions, Obama B.
Цитування
Костенко А. Омовлення позитивних намірів у политичному дискурсі (категорія модальності) / А. Костенко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 164 –167.