Культурно-мистецькі концепції розвитку баянно-акордеонного інструментарію в Західній Європі ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання становлення та розвитку баянно-акордеонного інструментарію в західній Європі ХХ століття. Встановлено, що культурно-мистецька концепція західних країн спрямовувалась на розвиток народного інструментарію, де баяну та акордеону відводилось значне місце. В статье рассматриваются вопросы становления и развития баянно-аккордеонного инструментария в Западной Европе ХХ века. Установлено, что культурно-художественная концепция западных стран направлялась на развитие народного инструментария, где баяну и аккордеону отводилось значительное место.The article discusses the development of accordion art in Western Europe of the twentieth century. It was established that the cultural and art history concept was associated with the development of folk instruments, where an accordion and button accordion were given a significant place.
Опис
Ключові слова
баян, акордеон, мистецтво, інструментарій, Западна Європа, аккордеон, искусство, инструментарий, Западная Европа, accordion, art, instrumentation, Western Europe
Цитування
Фомін В. В. Культурно-мистецькі концепції розвитку баянно-акордеонного інструментарію в західній Європі ХХ століття / В. В. Фомін, О. М. Довидченкова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 63–68.