Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права та в законодавстві України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджуються проблеми, які пов’язані з визначенням поняття сім’ї в теорії сімейного права та в законодавстві України. Автор аналізує правову природу сім’ї та її ознаки. Автор приходить до висновку про те, що визначення сім’ї на законодавчому рівні не має практичного значення, а тому позбавлене сенсу. В статье исследуются проблемы, связанные с определением понятия семьи в теории семейного права и в законодательстве Украины. Автор анализирует правовую природу семьи и ее признаки. Автор приходит к выводу о том, что определение семьи на законодательном уровне не имеет практического значения, а поэтому лишено смысла. The article examines the problems associated with the definition of family in the theory of family law and the legislation of Ukraine. The author analyzes the legal nature of the family and its symptoms. The author concludes that the definition of family in law has no practical significance, and therefore meaningless.
Опис
Ключові слова
сім'я, суб'єкт сімейних відносин, сімейне право, правове регулювання, сімейні відносини, суб’єкт права, об’єкт права, семья, субъект семейных отношений, семейное право, правовое регулирование, семейные отношения, субъект права, объект права, family, subject of family relations, family law, legal regulation, family relations, a subject of law, object of law
Цитування
Пономаренко О. М. Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права та в законодавстві України / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 21. – С. 33–44.