Педагогічні умови успішності здійснення здоровʼязбереження молодших школярів у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто основні педагогічні умови успішності здійснення здоровʼязбереження молодших школярів у вальдорфській школі. В статье рассмотрены основные педагогические условия успешности осуществления здоровьесбережения младших школьников в вальдорфской школе. The article discusses the basic pedagogical conditions for the success of the health care of primary school students in a Waldorf school.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, здоров’язбереження, молодші школярі, вальдорфська школа, анатомия, физиология, здоровьесбережение, младшие школьники, вальдорфская школа, anatomy, physiology, health saving, primary school students, waldorf school
Цитування
Іонова О. М. Педагогічні умови успішності здійснення здоровʼязбереження молодших школярів у вальдорфській школі / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 158–161.