Міжпредметна інтеграція як шлях до цілісного сприйняття учнями навчального матеріалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В даній роботі представлено зміст та дидактичні функції міжпредметної інтеграції у контексті вирішення проблеми підвищення якості навчання математики. В данной работе представлено содержание и дидактические функции межпредметной интеграции в контексте решения проблемы повышения качества обучения математике. This paper presents the content and didactic functions of intersubject integration in the context of solving the problem of improving the quality of teaching mathematics.
Опис
Ключові слова
математика, міжпредметні зв’язки, міжпредметна інтеграція, дидактична функція, магістерські роботи, математика, межпредметные связи, межпредметная интеграция, дидактическая функция, магистерские работы, mathematics, intersubject communications, intersubject integration, didactic function, master's work
Цитування
Матвійчук Ю. Ю. Міжпредметна інтеграція як шлях до цілісного сприйняття учнями навчального матеріалу / Ю. Ю. Матвійчук // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 180–183.