ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано волонтерську діяльність в Україні. Починаючи з 24 лютого 2022 р. кількість осіб, які активно залучаються до будь-яких видів надання допомоги, стрімко збільшилася, постійно з’являються нові форми та напрямки доброчинної діяльності, набувають подальшого розвитку всі види участі населення у діяльності, що сприяє підтримці великої кількості людей, які опинилися у складних життєвих умовах як на території України, так і за її межами. Зазначено, що вітчизняна волонтерська діяльність винагороджується більшою мірою морально, що відбивається у соціальному схваленні такої допомоги, у формуванні соціального капіталу. The publication analyses volunteering in Ukraine. Starting from 24 February 2022, the number of people actively involved in any type of assistance has rapidly increased, new forms and areas of charitable activities are constantly emerging, and all types of public participation in activities that help support a large number of people in difficult living conditions both in Ukraine and abroad. It is noted that domestic volunteer activity is rewarded to a greater extent morally, which is reflected in the social approval of such assistance and in the formation of social capital.
Опис
Ключові слова
волонтерство, воєнний стан, російсько-українська війна, українське суспільство, volunteering, martial law, the Russian-Ukrainian war, Ukrainian society
Цитування
Стрельнікова О. О. Проблеми та перспективи розвитку волонтерської діяльності у сучасному українському суспільстві / О. О. Стрельнікова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 136–137.