Теоретичні питання профілакти делінквентної поведінки підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обумовлені теоретичні питання профілактики делінквентної поведінки підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах. Обусловлены теоретические вопросы профилактики делинквентного поведения подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, делінквентна поведінка, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, делинквентное поведение, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, delinquent behavior, adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Маковецька О. М. Теоретичні питання профілакти делінквентної поведінки підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах / О. М. Маковецька // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 32.