ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ У РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ПРИКМЕТНИКІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання казки у розвитку словника прикметників дітей дошкільного віку з ЗНМ. Зазначено, що діти із загальним недорозвитком мовлення мають недостатній словниковий запас, особливе місце в якому займають прикметники, які мало використовуються у мовленні зазначеної категорії дітей. Використання спеціально підібраних казок на логопедичних заняттях позитивно впливатиме на збагачення словника прикметників, словникового запасу взагалі, на емоційний стан дитини під час занять, а також сприятиме позитивній атмосфері заняття. The publication examines the use of a fairy tale in the development of the vocabulary of adjectives of preschool children with SEN. It is noted that children with general underdevelopment of speech have an insufficient vocabulary, a special place in which is occupied by adjectives that are rarely used in the speech of this category of children. The use of specially selected fairy tales in speech therapy classes will have a positive effect on enrichment of the dictionary of adjectives, vocabulary in general, on the emotional state of the child during classes, and will also contribute to a positive atmosphere of classes.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, казки, лексика, логопедія, діти дошкільного віку, speech development, fairy tales, vocabulary, speech therapy, preschool children
Цитування
Малюга А. О. Використання казки у розвитку словника прикметників дітей дошкільного віку з ЗНМ / А. О. Малюга // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 296–298.