СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СУПРОВІД ГРОМАДЯН У БОМБОСХОВИЩАХ М. ХАРКОВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
У публікації розглянуто проблеми мешканців бомбосховища у метро та школах міста Харкова в перші тижні і місяці війни, через які людина зазнала колосальних психологічних випробувань. Впроваджені волонтерами вправи тілесно-орієнтованої терапії розвивали чутливість, координацію, моторику, тренували вестибулярний апарат та навички орієнтації в просторі, стимулювали рухові автоматизми, оптимізували розумові можливості. Волонтерська психологічна допомога допомогла жителям бомбосховищ оптимізувати психологічні потенції, дозволили людям підтримувати в собі позивний погляд на життя, надихали на впевненість у краще майбутнє, стимулювали надію й віру в Перемогу. The publication discusses the problems of bomb shelter residents in the subway and schools of Kharkiv in the first weeks and months of the war, which caused people to undergo enormous psychological challenges. The body-oriented therapy exercises implemented by the volunteers developed sensitivity, coordination, motor skills, trained the vestibular system and spatial orientation skills, stimulated motor automatisms, and optimized mental capabilities. Volunteer psychological assistance helped the residents of the bomb shelters to optimize their psychological potential, allowed them to maintain a positive outlook on life, inspired confidence in a better future, stimulated hope and faith in the Victory.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічна підтримка, військовий стан, волонтерська діяльність, тілесно-орієнтована терапія, social and psychological support, martial law, volunteering, body-oriented therapy
Цитування
Шуть М. Соціокультурний супровід громадян у бомбосховищах м. Харкова в умовах військового стану / М. Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 250–254.