ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано результати експериментального дослідження читацької компетентності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення молодшого шкільного віку. В статье проанализированы результаты экспериментального исследования читательской компетентности младших школьников с тяжелыми нарушениями речи младшего школьного возраста. The article analyzes the results of experimental research reading competence of junior schoolchildren with severe disorders speech of primary school age.
Опис
Ключові слова
читацька компетентність, діти з тяжкими порушеннями мовлення, читання, дислексія, магістерські роботи, читательская компетентность, дети с тяжелыми нарушениями речи, чтение, дислексия, магистерские работы, reading competence, children with severe speech disorders, reading, dyslexia, master's work
Цитування
Гуріна К. В. Характеристика читацької компетентності у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення / К. В. Гуріна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 84–89.