СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ У СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розглядаються особливості роботи соціального педагога у системі ювенальної юстиції. Рассматриваются особенности работы социального педагога в системе ювенальной юстиции.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, ювенальна юстиція, неповнолітні, корекційна робота, майбутні соціальні педагоги, социальная педагогика, ювенальная юстиция, несовершеннолетние, коррекционная работа, будущие социальные педагоги, social pedagogy, juvenile justice, minors, corrective work, future social educators
Цитування
Романова І. А. Соціальний педагог у системі ювенальної юстиції / І. А. Романова // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 94–95.