Застосування нових вагінальних супозиторіїв для лікування запальних захворювань жіночої репродуктивної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Запальні захворювання жіночих статевих органів та їх лікування є проблемою сучасної фізіології та медицини. Зважаючи на кількість ускладнень та часті рецидиви після лікування, актуальними стають пошук нових вітчизняних препаратів для лікування неспецифічного вагініту. Такі препарати - вагінальні супозиторії «Меланізол», які тестували на фоновий неспецифічний вагініт у щурів. Досліджені супозиторії перевищували порівняння ліки-супозиторії «Гравагін» є основою патології і може бути рекомендований для лікування запальних захворювань жіночих статевих органів - неспецифічного вагініту. Воспалительные заболевания женских половых органов и их лечение является проблемой современной физиологии и медицины. Учитывая количество осложнений и частые рецидивы после лечения, актуальными становятся поиск новых отечественных препаратов для лечения неспецифического вагинита. Такие препараты - вагинальные суппозитории «Меланизол», которые тестировали на фоновый неспецифический вагинит у крыс. Исследованы суппозитории превышали сравнения лекарства-суппозитории «Гравагин» является основой патологии и может быть рекомендован для лечения воспалительных заболеваний женских половых органов - неспецифического вагинита. Inflammatory diseases of the female genital organs and their treatment are a problem for modern physiology and medicine. Given the number of complications and frequent relapses after treatment, the search for new domestic drugs for the treatment of nonspecific vaginitis becomes relevant. Such drugs are vaginal suppositories "Melanizol" which was tested for background nonspecific vaginitis in rats. The studied suppositories exceeded the comparison drug suppositories Gravagin on the background of pathology and can be recommended for the treatment of inflammatory diseases of the female genital organs – nonspecific vaginitis.
Опис
Ключові слова
запальні захворювання, жіночі статеві органи, експериментальний вагініт, репродуктивна система, воспалительные заболевания, женские половые органы, экспериментальный вагинит, репродуктивная система, inflammatory diseases, female genital organs, experimental vaginitis, reproductive system
Цитування
Должикова О. В. Застосування нових вагінальних супозиторіїв для лікування запальних захворювань жіночої репродуктивної системи / О. В. Должикова, Т. Є. Комісова, І. А. Іонов // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 81–83.