Проблеми свободи волі працівника та роботодавця у закладах освіти в умовах воєнного стану щодо призупинення трудового договору

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2022-10-30T19:45:49Z
dc.date.available2022-10-30T19:45:49Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.description.abstractВ статті наголошено на проблемах української освітньої галузі, яка зіштовхнулася із проблемами провадження освітнього процесу. І якщо пандемія на COVID-19 вже адаптувала всі українські освітні заклади до провадження освітнього процесу у дистанційній формі, то проблема регламентації трудових відносин працівників освітніх закладів, особливо непедагогічних, ненаукових та ненауково-педагогічних в умовах воєнного стану дійсно стала складною у розв’язанні. Ці проблеми працівників і роботодавців зумовили потребу у зміні мирного правового регулювання трудових відносин і стали поштовхом до прийняття спеціальних правових норм на період воєнного стану. Цими спеціальними нормами став Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX. А також щодо працівників освітніх закладів такою спеціальною нормою стала ст.57-1 Закону «Про освіту».З чисельних дописів у соціальних мережах, на жаль, варто констатувати, що на місцях, у конкретних закладах освіти, ці норми, замість того, щоб охороняти права освітян та захистити їх на цей важкий період, були використані керівниками закладів освіти для утиску їх прав. Особливу роль в цьому зіграла новела українського трудового законодавства: призупинення трудового договору. The article emphasizes the problems of the Ukrainian education sector, which has faced problems in the educational process. And if the COVID-19 pandemic has already adapted all Ukrainian educational institutions to the implementation of the educational process in a remote form, the problem of regulating the labor relations of employees of educational institutions, especially non-teaching, non-scientific and non-scientific-pedagogical ones, under martial law has become really difficult to solve. These problems of employees and employers have led to the need to change the peaceful legal regulation of labor relations and became the impetus for the adoption of special legal norms for the period of martial law. These special norms became the Law of Ukraine "On the Organization of Labor Relations under Martial Law" of March 15, 2022 No. 2136-IX. And also in relation to employees of educational institutions, such a special norm was Article 57-1 of the Law "On Education". From numerous posts on social networks, unfortunately, it should be noted that on the ground, in specific educational institutions, these norms, instead of protecting the rights of educators and protecting them during this difficult period, were used by the heads of educational institutions to infringe on their rights. A special role in this was played by a novelty of the Ukrainian labor legislation: suspension of the employment contract.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоваленко О. О. Проблеми свободи волі працівника та роботодавця у закладах освіти в умовах воєнного стану щодо призупинення трудового договору / О. О. Коваленко // Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану : матеріали Круглого столу, Львів, Харків, Вінниця,12 трав. 2022 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін. ; за заг. ред. П. Д. Пилипенка]. – Львів ; Харків ; Вінниця, 2022. – С. 31–34.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8746
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЛьвівський національний університет імені Івана Франка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень»uk_UA.UTF-8
dc.subjectсвобода воліuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрацівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectроботодавецьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпраця в умовах воєнного стануuk_UA.UTF-8
dc.subjectпраця науково-педагогічних працівниківuk_UA.UTF-8
dc.subjectпраця в закладах освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгарантії працівниківuk_UA.UTF-8
dc.subjectпризупинення трудового договоруuk_UA.UTF-8
dc.subjectfreedom of willuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeeuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeruk_UA.UTF-8
dc.subjectwork under martial lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectwork of scientific and pedagogical workersuk_UA.UTF-8
dc.subjectwork in educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectguarantees of employeesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsuspension of employment contractuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблеми свободи волі працівника та роботодавця у закладах освіти в умовах воєнного стану щодо призупинення трудового договоруuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeProblems of freedom of will of the employee and employer in educational institutions under martial law regarding the suspension of the employment contractuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коваленко О.О.Проблеми свободи волі працівника.pdf
Розмір:
1.84 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: