ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
У публікації розглянуто народне мистецтво, яке завжди відбивало культурні запити народу. Народні художні промисли в Україні є невід’ємною складовою нашої культури, вони ввібрали в себе риси, притаманні окремим етнографічним регіонам країни. Десятки й сотні тисяч майстрів – килимарниці, вишивальниці, ткачі, гончарі, різьбярі по дереву, кістці та рогу, майстри декоративного розпису, склороби-гутники, золотарі-ювеліри, ковалі, майстри лозоплетіння і художньої обробки шкіри та багатьох інших професій – упродовж століть створювали речі, необхідні людям у побуті. The publication examines folk art, which has always reflected the cultural needs of the people. Folk arts and crafts in Ukraine are an integral part of our culture, and they have absorbed the features inherent in individual ethnographic regions of the country. Tens and hundreds of thousands of craftsmen – carpet weavers, embroiderers, weavers, potters, wood, bone and horn carvers, masters of decorative painting, glassblowers, goldsmiths, jewelers, blacksmiths, masters of wickerwork and artistic leather processing and many other professions have been creating things that people need in everyday life for centuries.
Опис
Ключові слова
художні промисли, українська культура, декоративно-прикладне мистецтво, arts and crafts, Ukrainian culture, arts and crafts
Цитування
Давидова М. Художні промисли як складова української культури / М. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 29–35.