Оцінка рівня розвитку писемного мовлення у учнів середніх класів як однин із методів діагностики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Мета дослідження з’ясувати ефективність використання методу оцінки рівня розвитку писемного мовлення у школярів середніх класів. У ході дослідження з’ясовано, що майже всі учні 8-9х класів надають перевагу швидкості перепису тексту над якістю. Тільки 6,5% підлітків затратили більше часу на завдання, порівняно із загальними середніми отриманими результатами швидкості писемності серед досліджуваних. Це, у свою чергу, відбилося на коефіцієнті якості писемності. Слід зазначити, що продуктивність писемності у досліджуваних учнів знаходиться на відносному середньому рівні, так як нормативних даних із уміння писати немає. На нашу думку, метод оцінки рівня розвитку писемного мовлення є менш енергоємним та характеризує якість писемності, виявляючи при цьому групи ризику дітей з порушеннями, як у середній так і старшій школі. У свою чергу, отримані дані можна використовувати у корекційній роботи з такими дітьми. The purpose of the study is to find out the effectiveness of using the method of assessing the level of development of written speech in middle school students. In the course of the study, it was found that almost all students of the 8th-9th grades prefer the speed of rewriting the text over the quality. Only 6.5% of teenagers spent more time on the task, compared to the overall average results of writing speed among the subjects. This, in turn, affected the coefficient of writing quality. It should be noted that the writing performance of the studied students is at a relatively average level, since there are no normative data on the ability to write. In our opinion, the method of assessing the level of development of written speech is less energy-intensive and characterizes the quality of writing, while identifying risk groups of children with disorders, both in middle and high school. In turn, the obtained data can be used in correctional work with such children.
Опис
Ключові слова
розвиток писемного мовлення, коефіцієнт якості писемності, продуктивність писемності, development of written communication, coefficient of quality of writing, productivity of writing
Цитування
Мамотенко А. В. Оцінка рівня розвитку писемного мовлення у учнів середніх класів як один із методів діагностики / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // The main directions of the development of scientific research : Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference, Helsinki, Finland, April 18–21, 2023. – Helsinki, 2023. – Pp. 269–273.