ЗОРЯ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА: ОСОБИСТІСТЬ, ПЕДАГОГ, ДОСЛІДНИК, ОРГАНІЗАТОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вшануванню пам’яті Зорі Валентини Дмитрівни (12 серпня 1947 р. – 21 лютого 2022 р.), кандидата фізико-математичних наук, доцента, провідного викладача кафедри математики, з 1987 р. по 2015 р. заступниці декана фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди з наукової роботи. The article is dedicated to honoring the memory of Zora Valentina Dmitrivna (August 12, 1947 – February 21, 2022), candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, leading teacher of the Department of Mathematics, from 1987 to 2015, deputy dean of the Faculty of Physics and Mathematics H. S. Skovoroda KhNPU for scientific work.
Опис
Ключові слова
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет, кафедра математики, наукова робота, історико-математичні дослідження, Зоря Валентина Дмитрівна, H. S. Skovoroda KhNPU, Faculty of Physics and Mathematics, Department of Mathematics, scientific work, historical and mathematical research, Zorya Valentina Dmitrivna
Цитування
Білоусова Л. І. Зоря Валентина Дмитрівна: особистість, педагог, дослідник, організатор / Л. І. Білоусова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 26–29 : портр.