Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики алкогольної залежності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обумовлені теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики алкогольної залежності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах. Обусловленные теоретические аспекты подготовки будущих социальных педагогов к профилактике алкогольной зависимости подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, профілактика алкогольної залежності, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, будущие социальные педагоги, профилактика алкогольной зависимости, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, future social educators, prevention of alcohol dependence, adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Задоя І. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики алкогольної залежності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / І. А. Задоя // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С.19–20.