ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «комунікативна компетентність», описано компоненти комунікативної компетентності, визначено особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи. Доведено, що формуванню комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи сприятиме художнє конструювання, сутність та структуру якого також розкрито в контексті дослідження. Теоретично обгрунтовано модель формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи та експериментально її перевірено. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of forming the communicative competence of junior high school students in the process of extracurricular work. The master's thesis revealed the essence of the concept of "communicative competence", described the components of communicative competence, determined the peculiarities of the formation of communicative competence of junior high school students in the process of extracurricular work. It has been proven that the formation of communicative competence of junior high school students in the process of extracurricular work will be facilitated by artistic construction, the essence and structure of which is also revealed in the context of the study. The model of formation of communicative competence of junior high school students in the process of extracurricular work is theoretically substantiated and tested experimentally.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, позаурочна робота, модель, формування, комунікативна компетентність, художнє конструювання, younger schoolchildren, extracurricular work, model, formation, communicative competence, artistic construction
Цитування
Мамон І. С. Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. С. Мамон ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 70 с. табл. + дод.
Колекції