Педагогічні умови формування культури поведінки у дітей дошкільного віку в умовах роботи сучасного дошкільного закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розкрито проблему моральної вихованості і культури поведінки дітей в історико-педагогічній думці, проаналізовано сутність понять «моральна поведінка», «культура поведінки», «моральна дія», «моральна норма», виявлено рівень знаної і реальної поведінки дітей, визначено педагогічні умови формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку. The master's work revealed the problem of moral upbringing and culture of children's behavior in historical and pedagogical thought, analyzed the essence of the concepts "moral behavior", "culture of behavior", "moral action", "moral norm", revealed the level of known and real behavior of children, defined pedagogical conditions for the formation of the culture of behavior of older preschool children.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, культура поведінки, моральна поведінка, педагогічні умови, вихователь, заклад дошкільної освіти, children of older preschool age, culture of behavior, moral behavior, pedagogical conditions, teacher, preschool education institution
Цитування
Тонковид А. А. Педагогічні умови формування культури поведінки у дітей дошкільного віку в умовах роботи сучасного дошкільного закладу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. А. Тонковид ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 79 с. : табл. + дод.
Колекції