Розвиток логічного мислення старшокласників в умовах профільного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В роботі розглянуто роль задач міжпредметного змісту у процесі розвитку логічного мислення старшокласників, у формуванні логічної культури учнів в умовах профільного навчання. В работе рассмотрена роль задач межпредметного содержания в процессе развития логического мышления старшеклассников, в формировании логической культуры учащихся в условиях профильного обучения. The role of cross-curricular content tasks in the development of logical thinking of high school students, in the formation of logical culture of students in terms of profile training is considered in the paper.
Опис
Ключові слова
математика, логічне мислення, міжпредметні задачі, міжпредметні зв’язки, профільне навчання, студентські роботи, математика, логическое мышление, межпредметные задачи, межпредметные связи, профильное обучение, студенческие работы, mathematics, logical thinking, interdisciplinary tasks, intersubject communications, specialized training, student work
Цитування
Жуйлова О. О. Розвиток логічного мислення старшокласників в умовах профільного навчання / О. О. Жуйлова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 131–134.