Проблеми української фонології : погляд з ХХІ століття (до статті Ю. Шевельова «Так нас навчали правильних проізношеній»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються проблеми української фонології: погляд з ХХІ століття (до статті Ю. Шевельова «Так нас навчали правильних проізношеній»). Исследуются проблемы украинской фонологии: взгляд из XXI века (в статье Ю. Шевелева «Так нас учили правильному произношению»). The problems of Ukrainian phonology are explored: a look from the 21st century (in the article by Y. Shevelev, “So we were taught the correct pronunciation”).
Опис
Ключові слова
українська мова, проблеми фонології, історія мовознавства, Ю. Шевельов, студентські роботи, украинский язык, проблемы фонологии, история языкознания, Ю. Шевелёв, студенческие работы, Ukrainian language, phonology problems, history of linguistics, Yu. Shevelev, student work
Цитування
Христо О. Проблеми української фонології : погляд з ХХІ століття (до статті Ю. Шевельова «Так нас навчали правильних проізношеній») / О. Христо // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 17–21.